Zájem malých a středních podnikatelů o podporu ve formě podřízených úvěrů v programu PROGRES již v současné době překračuje finanční možnosti zdrojů na realizaci tohoto programu. Z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí o podporu bylo proto rozhodnuto o pozastavení příjmu žádostí o podporu v programu PROGRES od 4. září 2006 .