Od 1. listopadu 2007 je v programu START ve znění Výzvy I vypuštěn bod 3.3. K žádostem o bezúročný úvěr podaným od 1. listopadu 2007 není nutno jako povinnou součást žádosti přikládat certifikát o absolvování vzdělávacích programů pro pracovní činnost „Základy podnikání“ akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud však žadatel o bezúročný úvěr tento či jiný obdobný vzdělávací program absolvuje, doporučuje se tuto skutečnost v žádosti uvést a doklad o absolvování vzdělávacího programu přiložit.