Den 16. července je posledním dnem příjmu žádostí o záruky v programu PANEL.

Smlouvy o záruce nebudou po 16. červenci 2012 uzavírány.

O ukončení příjmu žádostí a uzavírání smluv o záruce rozhodl Státní fond rozvoje bydlení.