Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., připravuje na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu pokračování Programu záruk. Více informací naleznete v tiskové zprávě, která je k dispozici zde.