Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o rozšíření programu záruk za provozní úvěry. Příjem žádostí podle nových podmínek bude zahájen dne 16. 11. 2009. Formuláře žádostí o záruku za provozní úvěr se nemění.

Záruky za bankovní úvěry na pořízení zásob mohou být nově poskytovány kromě odvětví průmyslu a stavebnictví též pro řadu dalších oborů, včetně obchodu, ubytování, stravování, pohostinství a služeb. Podrobné vymezení je uvedeno zde.