Dnem 15. 6. 2011 bude zahájen příjem žádostí o zvýhodněné záruky pro začínající podnikatele. Záruční program je realizován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci registrovaní k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let mohou získat zvýhodněnou záruku k úvěru do výše 3 mil. Kč včetně. Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob. Záruka je poskytována zjednodušeným postupem pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem. Přehled spolupracujících bank, formulář žádosti o záruku a další informace jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.