Malí a střední podnikatelé v 1. pololetí roku 2009 podali 391 žádostí o záruky v celkové výši více než 3,7 mld. Kč. O poskytnutí záruky bylo rozhodnuto v 276 případech s výší záruk přesahující 1,7 mld. Kč. V roce 2009 byla tato účinná forma podpory v porovnání s předchozími léty omezena a je dostupná především pro podnikatele v průmyslu a stavebnictví. V souvislosti s obtížnějším získáváním úvěru a zvýšenými nároky bank na  výši a kvalitu zajištění jejich zájem o záruky výrazně vzrostl, a to minimálně dvojnásobně v porovnání s rokem 2008.

Postupně se rozšiřuje okruh bank, jejichž klienti mohou využívat zjednodušený postup vyřizování žádosti. V případě nejvíce využívaného typu podpory, kterým jsou záruky za provozní úvěry, lze v průběhu několika pracovních dnů získat záruku k úvěru až do výše 20 mil. Kč. V průběhu června 2009 se okruh spolupracujících bank rozšířil o Volksbank a Raiffeisenbank. Dalšími bankami, kde podnikatelé mohou využít tento typ záruky za provozní úvěry, jsou Citibank, Česká spořitelna, GE Money bank, Komerční banka, Raiffeisenbank im Stiftland a Waldviertler Sparkasse von 1842 AG. V průběhu 1. pololetí 2009 byly tyto záruky nejvíce využívány při získávání úvěrů od České spořitelny (více než 70 % poskytnutých záruk).

Vzhledem k tomu, že programy záruk pro malé střední a podnikatele  jsou součástí Národního protikrizového plánu, nehrozí ani při dále rostoucím zájmu podnikatelů nedostatek prostředků  na jejich financování.