Od 23. srpna 2010 bude zahájen příjem žádostí o záruky za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele k realizaci projektů  na území postiženém živelnou pohromou v roce 2010.

Záruky za úvěry poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Úvěry musí být určeny na rozvoj či obnovu činnosti podnikatelů na území, které bylo postiženo povodní v roce 2010, případně na financování výdajů dodavatelů k provedení dodávek zabezpečujících obnovu majetku a infrastruktury obcí na území postiženém živelnou pohromou.

Výše záruky může činit až 70 % úvěru, výše zaručovaného úvěru je omezena částkou 20 mil. Kč. Záruka je poskytována ve zjednodušeném režimu ve spolupráci s vybranými bankami.

Záruky jsou poskytovány v rámci Programu záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry). Podrobnější informace, včetně formuláře žádosti jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.