Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zahájila příjem žádostí o záruky za úvěry v Programu záruk pro malé a střední podnikatele.

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci splňující podmínky pro zařazení mezi malé podnikatele mohou získat záruku za bankovní úvěr do 5 milionů Kč na dobu až 6 let. Maximální výše záruky činí až 70 % jistiny úvěru.

Záruky mohou být poskytnuty k investičním úvěrům nebo úvěrům na pořízení zásob pro projekty v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu a velkoobchodu a dalších činností uvedených v příloze Programu.

Záruky jsou poskytovány zjednodušeným postupem k úvěrům bank, jejichž přehled je uveden na webové stránce ČMZRB.

Podrobné informace k zárukám vč. formulářů žádostí jsou zveřejněny na www.cmzrb.cz.