Vážení klienti,  

od 1. 8. 2017 vystavuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., záruky za nabídku pro účast v zadávacím řízení též v elektronické podobě. 

Záruky v elektronické podobě mohou být použity v případech, kdy zadavatelé veřejných zakázek tuto formu jistoty vyžadují.

Bližší informace jsou k dispozici zde.

Záruku za nabídku k žádostem podaným od 1. 8. 2017 bude možné poskytnout pouze žadateli, který předložil v rámci žádosti o záruku či samostatně: Prohlášení žadatele o záruky za nabídku a údaje o ekonomických výsledcích.

Bližší informace naleznete zde