Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se stala zakládajícím členem Evropské asociace dlouhodobých investorů (ELTI).

Zástupci nejvyššího vedení 16 evropských finančních institucí zaměřených na dlouhodobé investování se dne 5. června 2013 setkali v Paříži a dohodli se na založení Asociace dlouhodobých investorů (ELTI), jejímž cílem je spojit úsilí při další podpoře udržitelného, inteligentního a inkluzivního růstu zohledňujícího především potřeby mladých lidí.

ELTI byla vytvořena v souladu se záměry Evropské unie vycházejícími z jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 27. - 28. června a zhodnotilo realizaci Paktu pro růst a zaměstnanost přijatého před rokem hlavami států a vlád Evropské unie. Tato iniciativa vzniká v době, kdy Evropská komise analyzuje výsledky svých konzultací k Zelené knize o dlouhodobém financování evropské ekonomiky.

Jako mezinárodní nezisková asociace bude ELTI oficiálně uvedena v rejstříku transparentních evropských institucí a bude působit jako významný aktér v evropské diskusi k dlouhodobému investování. ELTI bude vyvíjet svoji činnost v těsné spolupráci s celosvětovým Klubem dlouhodobých investorů (LTIC), ve kterém působí i část největších institucí, které jsou zastoupeny v ELTI.

S úhrnnou bilancí ve výši 1,5 trilionu EUR, je záměrem ELTI podpora dlouhodobých investic v úzké návaznosti na cíle a iniciativy, které prosazuje Evropská unie, tedy s podporou udržitelného a inteligentního růstu a tvorbou pracovních míst. Úkolem ELTI je reprezentovat společné zájmy svých členů vůči institucím EU, výměna zkušeností a informací, rozvoj obchodní spolupráce mezi jednotlivými členy a taktéž podpora akademického výzkumu.

Při respektování práva svobodného vyjadřování jednotlivých členů bude ELTI vystupovat jako mluvčí svých členů při jednáních s institucemi EU, zejména v oblasti týkající se implementace nových finančních nástrojů, vytvořených pro směrování kapitálu do infrastrukturních investic, podpory malých a středních podnikatelů, inovací a energetických projektů v období Víceletého finančního rámce (2014 - 2020).

Asociace ELTI si klade za cíl zahrnout do svých řad nejméně jednoho člena z každé členské země EU, a je otevřena možnosti přidružení všem finančním institucím v rámci EU či kandidátských zemí, které poskytují dlouhodobé financování splňující podmínky oficiálních stanov. Sídlo ELTI je v Bruselu, 37 Square de Meeûs.


***


Zakládající členové asociace ELTI (v závorce výše aktiv)

Bulharsko: Bulgarian Development Bank "BDB" (0,85 mld. EUR)
Chorvatsko: Hrvatska banka za obnovu i razvitak "HBOR" (3,4 mld. EUR)
Česká republika: Českomoravská záruční a rozvojová banka "CMZRB"
(4,4
mld. EUR)
Francie: Caisse des Dépôts "CDC" (287 mld. EUR)
Řecko: National Bank of Greece "NBG" (140 mld. EUR)
Maďarsko: MFB Hungarian Development Bank "MFB" (4,7 mld. EUR)
Itálie: Cassa Depositi e Prestiti "CDP" (305 mld. EUR)
Lotyšsko: Mortgage and Land Bank of Latvia "Mortgage Bank" (0,97 mld. EUR)
Malta: Bank of Valletta "BOV" (7 mld. EUR)
Polsko: Bank Gospodarstwa Krajowego "BGK" (11,5 mld. EUR)
Portugalsko: Banco Português do Investimento "BPI" (43 mld. EUR)
Slovinsko: Slovenska izvozna in razvojna banka "SID" (4,1 mld. EUR)
Španělsko: Instituto de Crédito Oficial "ICO" (115 mld. EUR)
Švédsko: Swedish Export Credit Corporation AB Svensk Exportkredit "SEK" (36 mld. EUR)
Turecko: Turkije Sinai Kalkinma Bankasi A.S. "TSKB" (4,3 mld. EUR)

Nadnárodní instituce: Evropská investiční banka "EIB" (508 mld. EUR)