Od 27. 4. 2009 přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., žádosti o M-záruku za provozní úvěry v programu ZÁRUKA. Maximální výše zaručovaného úvěru je 20 mil. Kč. Podrobnější informace zde.