Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru se souborem opatření na pomoc malým a středním podnikům a živnostníkům postiženým povodní.

Detailní popis jednotlivých opatření včetně příkladů a kontaktních míst pro podávání žádostí je rozpracován v brožuře.