Od 2. července 2007 je zahájen příjem žádostí o záruky a zvýhodněné úvěry v programu PROGRES, START a ZÁRUKA zařazených do Operačního programu Podnikání a inovace.

Na webové stránce ČMZRB budou postupně do 29. června 2007 publikovány veškeré potřebné formuláře žádostí a pokyny k přípravě žádostí. Ke dni 27. června 2007 jsou k dispozici texty výzev k podávání žádostí, včetně výběrových kritérií.