Malí a střední podnikatelé podali dosud více než 150 žádostí o poskytnutí zvýhodněného úvěru či záruky v celkové výši 1,5 mld. Kč. Přibližně 40 % z poskytnutých žádostí již bylo vyřízeno a podnikatelé získali záruky ve výši 270 mil. Kč.

Od 27.4.2009 se pro podnikatele otevírá možnost rychlého získání záruky i k úvěrům na financování nákupu zásob až do výše 20 mil. Kč. Ve spolupráci s bankami, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uzavřenu dohodu o spolupráci, lze získat záruku během několika dnů od podání žádosti. Rozsah podkladů vyžadovaných po žadateli je přitom snížen na nezbytné minimum.

Podpory jsou poskytovány jak z prostředků strukturálních fondů, tak i ze státního rozpočtu. Pro podnikatele je pro rok 2009 možné využít částku blížící se 6 mld. Kč určenou na poskytování zvýhodněných záruk a úvěrů, z níž byla dosud využito cca 65 mil. Kč.

Oproti předchozímu období je podpora podnikatelů zúžena především na oblast průmyslu a stavebnictví, a to zejména na investičně zaměřené projekty. Podpora financování provozních potřeb podnikatelů je omezena pouze na financování zásob, tj. nákupů vstupů pro výrobu či výstavbu.

 

Typ podpory Přijaté žádosti Schválené žádosti
počet mil. Kč počet mil. Kč
Záruka za investiční úvěr (prostředky strukturálních fondů) 64 903 32 150
Záruka za provozní úvěr (prostředky státního rozpočtu) 70 463 29 120
Záruky celkem 134 1366 61 270
Podřízený úvěr (prostředky strukturálních fondů) 20 119 0 0
Záruky a úvěry celkem 154 1485 61 270