Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., uveřejnila na své webové stránce Výroční zprávu za rok 2007.