Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s přípravou nové Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020 (Koncepce MSP 2014+) uspořádalo od poloviny března do poloviny dubna 2012 elektronickou veřejnou konzultaci.

Cílem dotazníkového šetření bylo získat názor podnikatelů na zvolené priority a nástroje připravované Koncepce MSP 2014+. Veřejné konzultace se zúčastnilo téměř tisíc podnikatelů, z toho 28,6 % drobných, 36,7 % malých a 29,3 % středních podnikatelů. Jednalo se především o zavedené podniky s delší historií. Z oborového hlediska byly nejčastěji zastoupeny firmy ze zpracovatelského průmyslu, IT a telekomunikací, ze stavebnictví a služeb.

Podrobné výsledky průzkumu a návrh Koncepce MSP2014+ naleznete na webových stránkách MPO www.mpo.cz.