Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 17. 2. 2009 text Programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry) pro malé a střední podnikatele viz www.mpo.cz.

Základní údaje o programu naleznete zde

Formulář žádosti o záruku a další související dokumenty budou zveřejněny na www.cmzrb.cz dne 2. března 2009.  

Příjem žádostí bude zahájen dne 9. 3. 2009.