S účinností od 1. 5. 2006 vyhlašuje vláda ČR program REKONSTRUKCE určený na pomoc malým a středním podnikatelům, kteří byli postiženi povodní v roce 2006 na území vymezeném podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů. Formuláře žádostí o podporu jsou k dispozici na webové stránce banky.

K vyhlášení programu REKONSTRUKCE vydala Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., 13. dubna 2006 následující "Tiskovou zprávu".