Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. a Česká exportní banka, a.s., uzavřely smlouvu o obchodním zastoupení, na jejímž základě se ČMZRB zapojí do intenzivnějšího zprostředkování nabídky produktů, podporujících zvýhodněné financování exportu. 

ČMZRB je oprávněna zprostředkovat žadateli podání žádosti o proexportní platební záruku. Smyslem záruky je umožnit malým a středním podnikatelům získání bankovního úvěru pro financování výroby subdodávky určené exportérovi finální dodávky.

Proexportní záruku lze poskytnout podnikatelům s ročním obratem do ekvivalentu 50 mil. EUR ve výši až 100 % jistiny úvěru, maximálně však 80 % ceny subdodávky financované ze zaručovaného úvěru. Maximální obvyklá výše záruky činí 30 mil. Kč a obvyklá doba ručení je 2 roky od data vystavení záruční listiny.

Tiskovou zprávu naleznete zde.