Dne 22. dubna 2009 proběhla valná hromada akcionářů ČMZRB, a. s., která schválila dlouhodobou strategii rozvoje banky.
VZ 2008 je k dispozici zde.