Volksbank CZ, a.s., je další bankou, která uzavřela s ČMZRB dohody o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem v programu ZÁRUKA. Malí a střední  podnikatelé mají tak možnost při získávání investičních úvěrů a úvěrů na financování zásob využít podporu formou zvýhodněných záruk u další z bank působících na tuzemském trhu. Zvýhodněné záruky jsou podporovány z prostředků strukturálních fondů EU i státního rozpočtu.

Uzavřená dohoda umožňuje podnikatelům získat záruku v průběhu několika dnů po podání žádosti. V případě záruk za úvěry na financování zásob mohou tyto záruky sloužit jako zajištění u úvěrů do výše 20 mil. Kč. Od roku 2007 využilo možnost jednoduché a levné záruky (M-záruka) více než 900 subjektů, kteří získali záruky v celkové výši 2 mld. Kč. Nyní se k nim mohou  připojit i klienti Volksbank CZ, a.s.