Přijímání žádostí o úvěry z Regionálního rozvojového fondu (RRF) a podávání nabídek do zadávacích řízení na poskytnutí úvěrů obcím je obnoveno s účinností od 15. 6. 2010.

Úvěry z prostředků RRF budou poskytovány na výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury obcí a průmyslových zón. Výše úvěru je omezena částkou 30 mil. Kč, doba jeho splatnosti činí až 10 let. Úvěry budou poskytovány do vyčerpání disponibilních zdrojů. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.cmzrb.cz.