Okruh bank, se kterými ČMZRB uzavřela dohodu o spolupráci v oblasti poskytování záruk za úvěr zjednodušeným způsobem v rámci programu ZÁRUKA, se rozrostl o PPF banku a.s.

V Programu záruk pro malé podnikatele bylo od jeho spuštění v červnu roku 2012 do 30. listopadu 2013 poskytnuto celkem 2 079 záruk v celkové částce 4 312 mil. Kč. Program bude pokračovat i v roce 2014.