Malí a střední podnikatelé mají díky programu ZÁRUKA větší šanci získat provozní či investiční úvěr až ve výši 20 mil. Kč od vybraných bank. Nyní mohou nově žádat o poskytnutí záruky za úvěr zjednodušeným způsobem též klienti Evropsko-ruské banky, a.s., se kterou ČMZRB uzavřela dohodu o spolupráci právě v této oblasti.