K 31. 12. 2010 bude v souladu s podmínkami vyhlášených Výzev ukončen příjem žádostí o záruky v programech START a ZÁRUKA. Žádosti o záruky podané do tohoto data budou vyřizovány podle podmínek platných ke dni jejich podání.

Probíhají práce na přípravě podmínek dalších výzev v programu ZÁRUKA a v programu START. Vyhlášení nových výzev k podávání žádostí o zvýhodněné záruky se předpokládá v průběhu 1. čtvrtletí 2011.