Upozorňujeme potenciální žadatele o úvěr v programu START, že příjem žádostí je omezen datem 30. 11. 2006 , tak jak je uvedeno v úplném znění programu.
K získání informací o možnostech podpor pro malé a střední podnikatele v roce 2007 doporučujeme průběžně sledovat webovou stránku Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.