K 31. 1. 2008 končí příjem žádostí o podporu v rámci časově omezené výzvy programu START vyhlášené dne 29. 6. 2007.
Nová výzva k podání žádosti o podporu v programu START bude vyhlášena s dostatečným předstihem na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.