Zájem malých a středních podniků o podporu v programu PROGRES již v současné době překročil finanční možnosti zdrojů určených na realizaci tohoto programu.

Z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí o podporu rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o ukončení příjmu žádostí v programu PROGRES. Posledním dnem příjmu žádostí je 19. 10. 2007 .