Vzhledem k vyčerpání limitu finančních prostředků stanovených schváleným rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 je Státní fond rozvoje bydlení nucen ukončit příjem žádostí o podporu rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (program Nový Panel) ve formě úrokových dotací dnem 27. 5. 2011.

Pátek 27. 5. 2011 je tedy posledním dnem, v němž je možné podat žádost o úrokovou dotaci v programu Nový Panel. Žádosti budou přijímány na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 27.5. 2011 do 16,00 hod., resp. s podacím razítkem pošty dne 27.5. 2011.

Ukončení příjmu se netýká žádostí o poskytnutí záruky, tyto žádosti bude ČMZRB, a.s., přijímat dále bez omezení.