Nová "Tisková zpráva o aktivitách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., v období leden - září 2006"