Návod, jak stanovit správnou OKEČ pro projekt, na který klient hodlá využít podporu formou úvěru nebo záruky lze získat zde.