Od 1. 9. 2009 je možné získat podporu na zateplení panelových bytových domů též v rámci programu Zelená úsporám.
Pro zabezpečení možnosti kombinace podpor z programu NOVÝ PANEL a programu Zelená úsporám u projektů, které kromě zateplení obsahují ještě další typy oprav, byl doplněn formulář žádosti o dotaci na úhradu úroků z programu NOVÝ PANEL.  Současně byly aktualizovány Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL. Nově je zde zařazena část týkající se zásad a postupů, které zabezpečují optimální využití podpor z obou programů.