Na základě vládou schváleného rozšíření Programu INOSTART přijímá ČMZRB od 2. května 2014 žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které poskytuje Česká spořitelna v programu INOSTART.

Program byl vyhlášen v roce 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, nyní je jeho působnost rozšířena na celé území České republiky. Při této příležitosti dochází i k dalším změnám, a to zejména k rozšíření Programu nejen pro malé, ale nově i pro střední podnikatele. Rozšířeny byly též bezplatné poradenské služby, které se týkají přípravy projektu před samotným uzavřením úvěrové smlouvy.

Program INOSTART je financován z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up podniků.

Poskytnutý úvěr od České spořitelny zaměřený na tvorbu nových nebo zlepšení již existujících výrobních technologií, výrobků a služeb se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč, maximální doba splatnosti úvěru je stanovena na 5 let od data první splátky jistiny a odklad splátek jistiny může být až o tři roky.  

Žádost o záruku podává žadatel prostřednictvím poboček České spořitelny, na jejíž webové stránce (www.csas.cz) mohou získat podnikatelé další informace k podmínkám úvěru. Informace o podmínkách záruk jsou dostupné na www.csas.cz/inostart.