Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) uzavřela dne 3. 8. 2009 rámcovou úvěrovou smlouvu s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB). Získané prostředky budou využity na poskytování dlouhodobých úvěrů pro zachování a rozvoj infrastruktury obcí v rámci Programu OBEC 2. Obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s kapitálovou účastí obcí budou moci tyto úvěry využít též na spolufinancování projektů podpořených z prostředků fondů EU.

Uzavřením této rámcové úvěrové smlouvy ČMZRB rozšířila spolupráci s CEB, která jí v předchozích letech poskytla úvěrové zdroje na financování vodohospodářských investic a na podporu malého a středního podnikání.

Rozvojová banka Rady Evropy byla založena v roce 1956. Původně měla jen financovat pomoc uprchlíkům a lidem bez domova po druhé světové válce, později své aktivity rozšířila na tři základní oblasti: sociální integraci, ochranu životního prostředí a rozvoj lidského kapitálu (zdravotnictví, vzdělávání a podporu zaměstnanosti). V současné době CEB usiluje o modernizaci svých struktur s cílem přispět maximálně efektivně k udržitelnému sociálnímu rozvoji.

Členy CEB je 40 evropských států, Česká republika je členem od roku 1999 a je zastoupena v Řídícím výboru a v Administrativní radě CEB.

 

Podrobnější informace k úvěrům z programu OBEC 2 lze získat na https://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby.

 

Kontakt:
Úsek strategie
Tel. 255 721 250
E-mail: info@cmzrb_cz