Program dlouhodobých úvěrů pro financování infrastruktury  obcí, který  je refinancován  prostředky od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB), zahajuje příjem žádostí od 17. 8. 2009. Formuláře žádostí jsou k dispozici zde. Další doplňující informace viz.