Vzhledem k tomu, že ČMZRB prodloužila program OBEC o další rok, lze žádosti o municipální úvěry v rámci tohoto programu překládat do 30. 7. 2008. Znění programu naleznete zde.