Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o rozšíření Programu INOSTART, v rámci kterého jsou poskytovány záruky za úvěry začínajícím podnikatelům na inovativně zaměřené projekty. Působnost Programu se rozšíří na celé území České republiky.  Úvěry podpořené zárukou ČMZRB poskytuje Česká spořitelna, a.s.

Více informací naleznete v tiskové zprávě zveřejněné na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.