Dne 25. dubna 2007 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz Výzvu I pro podání žádostí o podporu v programu EKOENERGIE. Příjem žádostí je časově omezen. Jedná se pouze o vyhlášení výzvy k poskytnutí dotací. Příjem žádostí o zvýhodněný úvěr poskytovaný ČMZRB v programu EKOENERGIE bude vyhlášen v některých z dalších připravovaných výzev. V rámci Výzvy I nelze podávat žádosti o zvýhodněný úvěr.