Příjem žádostí o podřízené úvěry v programu PROGRES byl prodloužen až do 31. 12. 2012.

Podmínky úvěrů zůstávají beze změny, tj. maximální výše úvěru 20 mil. Kč, doba splatnosti až 9 let, pevná úroková sazba 3 % p. a. Úvěr lze využít na nákup strojů a zařízení, na nákup budov či jejich výstavbu a rekonstrukci nebo na nákup pozemku.