Připravované programy úvěrů pro municipality budou navazovat na program OBEC, který byl již ukončen a na program úvěrů z Regionálního rozvojového fondu, kde je poskytování úvěrů, vzhledem k dočasnému vyčerpání disponibilních zdrojů, Ministerstvem pro místní rozvoj pozastaveno.

Záměrem ČMZRB je zahájit programy postupně v průběhu 2. pololetí 2009, umožnit využití úvěrů i na rozsáhlejší projekty v oblasti vodohospodářské ale i další infrastruktury měst a obcí. Úvěry budou poskytovány s využitím prostředků získaných od partnerů z tuzemska i zahraničí.