S platností od 7. listopadu 2008 obnovuje Ministerstvo průmyslu a obchodu příjem žádostí o zvýhodněné záruky v rámci Výzvy I programu ZÁRUKA. 
Posledním dnem příjmu žádostí v rámci této Výzvy je pátek 28. listopadu 2008.

Záruky budou poskytovány k investičním úvěrům na investičně zaměřené projekty realizované v ekonomických činnostech, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 Výzvy I programu ZÁRUKA.

Současně je pro období od roku 2009 připravována nová Výzva pro předkládání žádostí o podporu v programu ZÁRUKA, která bude vyhlášena na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.