Od 15. března 2007 bude zahájen příjem žádostí o regionální úvěr v Jihočeském kraji.