Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., zahájila na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu příjem žádostí o záruky a finanční příspěvky k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní v červnu 2013.

Podnikatelé zasažení povodní mohou žádat o zvýhodněnou záruku k úvěru v  maximální výši 20 mil. Kč a po vyčerpání úvěru budou moci získat i jednorázový finanční příspěvek k zaručenému úvěru. Příspěvek bude poskytován ve výši 10 % úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.