Ministerstvo průmyslu a obchodu pozastavilo příjem žádostí o podporu v rámci Výzvy III (2. prodloužení) programu Progres OPPI vzhledem k tomu, že podané žádosti o úvěry překročily disponibilní zdroje úvěrového fondu na tuto Výzvu. Posledním dnem příjmu žádostí je 20. březen 2012.