Zájem malých podnikatelů o podporu formou zvýhodněných a podřízených úvěrů v programu KREDIT překročil rozsah finančních prostředků pro poskytování podpor.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto rozhodlo, že posledním dnem příjmu žádostí v programu KREDIT je 29. září 2006.

Žadatele, kteří si již žádosti podali, budou postupně informováni o výsledků vyhodnocení. K získání informací o možnostech podpor pro malé a střední podnikatele v roce 2007 doporučujeme průběžně sledovat webovou stránku Ministerstva průmyslu obchodu www.mpo.cz.