S účinností od 15. 6. 2010 je z důvodu vysokého počtu žádostí pozastaven příjem žádostí  o  všechny typy záruk poskytované v rámci programu ZÁRUKA (záruky za zvýhodněné úvěry), který je financován z národních prostředků.

I nadále jsou přijímány žádosti o všechny typy záruk k investičně zaměřeným úvěrům v programech START a ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry), které jsou financovány z prostředků strukturálních fondů a jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace. V těchto programech jsou podporovány především projekty v průmyslu a stavebnictví. Výše prostředků pro poskytování těchto záruk je dostatečná pro plynulý průběh programu v dalších měsících letošního roku. V letošním roce získali podnikatele v tomto programu již záruky ve výši 1,7 mld. Kč, což  jim umožnilo získat úvěry ve výši  2,9 mld. Kč.

Pro malé a střední  podnikatele je k dispozici dostatek prostředků i pro poskytování úvěrů v programu PROGRES, který nabízí úvěry se splatností až 9 let s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a.