Příjem žádostí o záruky za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele k realizaci projektů na území postiženém živelnou pohromou v roce 2010 je pozastaven. Posledním dnem příjmu žádostí je 1. září 2010.

Požadavky z přijatých žádostí o záruku v programu ZÁRUKA (záruky za zvýhodněné úvěry) překročily výši finančních prostředků určených pro poskytování záruk za úvěry pro podnikatele na území postiženém živelnou pohromou v roce 2010.