S účinností od 17. května 2008 je z důvodu vysokého počtu žádostí pozastaven příjem žádostí o tyto typy záruk poskytované v rámci programu ZÁRUKA, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace:

  • M-záruka

  • M-záruka s finančním příspěvkem

  • S-záruka s finančním příspěvkem

Příjem žádostí o S-záruku (bez finančního příspěvku) pokračuje zatím bez omezení. O obnovení příjmu žádostí budou žadatelé informováni prostřednictvím této webové stránky.