Nejpozději od 5. 1. 2010 budou na www.cmzrb.cz/formulare dostupné nové formuláře žádostí pro Výzvu III v programech ZÁRUKA a PROGRES a Výzvu II v programu START. Žádostí o podporu v programech PROGRES a ZÁRUKA je možné podat na počátku roku 2010 i na formulářích žádostí platných pro rok 2009. Použít lze i starší vzory příloh těchto žádostí s výjimkou příloh C a D (ekonomické údaje), kde bude nezbytné do žádosti přiložit již nový vzor platný pro rok 2010. Příjem žádostí bude zahájen 5. 1. 2010.

Příjem žádostí o podporu v programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry) a v programu NOVÝ PANEL nebude přerušen. V žádostech podaných po 1. 1. 2010 je však též nutno použit nové vzory příloh C a D, které budou platné pro rok 2010, a které budou u těchto produktů k dispozici na www.cmzrb.cz/formulare od 1. 1. 2010.